Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Techmast Automation (Pvt) Ltd, Sri Lanka

Địa chỉ và liên hệ

Techmast Automation (Pvt) Ltd
312A, Kandy Road
Kadawatha
Sri Lanka
+94 11 292-9999
+94 11 292-5700
techmast@sltnet.lk

Lộ trình (bản đồ Google)
Technical Support
+94 11 292-9999
+94 11 292-5700
techmast@sltnet.lk
đang tải nội dung