Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP cable, PVC, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), fixed installation, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use