Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

KLx9xx | Bus Terminals, TwinSAFE

The safe I/Os and the TwinSAFE Logic Terminal can be integrated in any fieldbus system.

Your selection:
    Items per page
    Loading content ...