Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EP4xxx | EtherCAT Box, analog output

EP4xxx | Analog output

EP4xxx | Analog output

4-channel 8-channel
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Standard signal
EP4174-0002
parameterizable
EP4374-0002
2 inputs + 2 outputs, parameterizable
EP4378-1022
4 inputs + 4 outputs, U/I parameterizable per channel, 8 digital I/Os, 24 V DC/3.0 ms
±10 V
Standard signal
EP4304-1002
2 inputs + 2 outputs, single-ended, 2 digital inputs, 24 V DC, 10 µs
±20 mA EP4314-1002
2 inputs + 2 outputs, single-ended, 2 digital inputs, 24 V DC, 10 µs