Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ER6xxx | Zinc die-cast EtherCAT Box, communication

ER6xxx | Communication

ER6xxx | Communication

1-channel 2-channel
Function
Serial interface ER6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
ER6002-0002
RS232, RS422/RS485