Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EJ6xxx | EtherCAT plug-in modules, communication

EJ6xxx | Communication

EJ6xxx | Communication

1-channel 2-channel 4-channel
Signal
System EJ6070 New
license key module
EJ6080 New
memory module 128 kbyte
Serial EJ6002
serial interface RS232, RS485 or RS422
Master EJ6224
IO-Link
EJ6224-0090
IO-Link, TwinSAFE SC
Safety EJ6910
TwinSAFE Logic