Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EJx9xx | EtherCAT plug-in modules, TwinSAFE

EJx9xx | TwinSAFE

EJx9xx | TwinSAFE

1-channel 4-channel 8-channel
24 V DC
Safe digital input
EJ1914
TwinSAFE Logic, 4 safe inputs
EJ1918
TwinSAFE Logic, 8 safe inputs
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 safe inputs, 4 safe outputs
24 V DC
Safe digital output
EJ2914
TwinSAFE Logic, 4 safe outputs
EJ2918
TwinSAFE Logic, 8 safe outputs
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 safe inputs, 4 safe outputs
Communication EJ6910
TwinSAFE Logic