Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EPI2xxx | IO-Link box, digital output

EPI2xxx | Digital output

EPI2xxx | Digital output

8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
Imax = 0.5 A
EPI2008-0001
8 x M8
EPI2008-0002
4 x M12
24 V DC
Imax = 0.5 A, ∑ 4 A
EPI2809-0021
16 x M8
EPI2809-0022
8 x M12