Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Embedded PCs | Tabular product overview

CXxxxx

CXxxxx

ARM9 ARM Cortex™ Intel Atom® Intel® Pentium® Intel® Celeron®/Core™ AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
DIN rail PCs CX80xx CX70xx CX50xx CX1010

CX20x0
CX20x3
CX20x2
CX81xx CX51xx CX1030
CX1020
CX56x0
CX9020
CX52xx