Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

CP2xxx, CP3xxx | Multi-touch Panel PCs

CP2xxx, CP3xxx

CP2xxx, CP3xxx

ARM Cortex™ Intel Atom®/Intel® Celeron® ULV Intel® Core™
Multi-touch built-in devices CP26xx
CP27xx
CP22xx
Multi-touch Panel PCs CP37xx
CP32xx
CP37xx-1600
CP32xx-1600