LossaFästStäng

Socialt engagemang

Som det teknologiskt ledande företaget inom automationen arbetar vi varje dag för social vidareutveckling och framsteg. Med hjälp av PC-baserade styrsystem kan våra kunder framställa de mest varierande varorna på ett mer resurseffektivt och smidigt sätt och därmed uppfylla en växande befolknings behov på ett mer hållbart sätt. Men våra produkter används även inom den systemrelevanta infrastrukturen som energiproduktionen och för vatten-/avloppssystem. Vår PC-baserade styrningsteknik hjälper företag inom medicinalindustrin att producera livsviktiga mediciner, vacciner och diagnostests på ett säkert och tillförlitligt sätt. Inom medicintekniken skapas med hjälp av Beckhoff-produkter olika apparater som bidrar till att diagnostisera sjukdomar och hjälper människor att bli friska igen.

Vårt agerande som familjeföretag präglas samtidigt av personlig närhet, jordnärhet och vänskaplig samverkan. Dessa egenskaper vill vi även överföra till vårt sociala engagemang och sprida utanför vårt företags gränser. Därför stödjer vi utvalda projekt som delar våra gemensamma ideal.

Heimathaus i Verl: Projekt på plats i vår närhet har en särskild plats i våra hjärtan eftersom de gör regionen ännu mer attraktiv för invånarna vart än det är i världen.
Heimathaus i Verl: Projekt på plats i vår närhet har en särskild plats i våra hjärtan eftersom de gör regionen ännu mer attraktiv för invånarna vart än det är i världen.

Lokala organisationer

Beckhoff präglas av sina djupa rötter i östra Westfalen, Tyskland. I vår omedelbara lokala närhet stödjer vi många idrotts-, sociala och kulturella inrättningar, projekt, föreningar och organisationer. De ger ett färgglatt och mångfaldigt socialt liv, främjar gemenskapen, ger chans till utbildning och berikar vår vardag och regionen. Det omfattar bland annat skolor och förskolor, idrottsföreningar, teatrar, konserter och mycket annat.

Våra dotterbolag stödjer i hela världen på samma sätt projekt och organisationer i sin region som har en särskild plats i deras hjärtan och stärker det sociala livet på plats.

Varje år hälsar vi 60 unga människor välkomna på företagets huvudkontor i Verl, Tyskland för starten av utbildning och yrkesutbildning med inslag av praktik.
Varje år hälsar vi 60 unga människor välkomna på företagets huvudkontor i Verl, Tyskland för starten av utbildning och yrkesutbildning med inslag av praktik.

Utbildning: ansvar för den unga generationen

Att fostra framtidens medarbetare är för Beckhoff en självklarhet och en integrerad del av företaget. En bra utbildning öppnar nya chanser för unga människor och ger möjligheten att utforma sin egen framtid. Den är nyckeln till personlig framgång för var och en - och för hela samhället till en livskraftig framtid. Som globalt företag erbjuder vi unga människor ett brett spektrum av utbildningsmöjligheter i en dynamisk arbetsmiljö med varierade spännande framtidsperspektiv.

Beckhoff utbildar på det tyska huvudkontoret i sju olika yrkesutbildningar och erbjuder i samarbete med Fachhochschule Bielefeld på campus Gütersloh en praktikintegrerad ingenjörsutbildning med fem olika inriktningar. Unga människor kan beroende på sina intressen välja fritt mellan utbildningsvägarna. För oss är det viktigt att unga människor utbildas i nära samverkan med yrkeslivet. På så sätt blir de från början involverade i olika projekt och kan tillämpa sina teoretiska kunskaper. Efter utbildningen med lyckat resultat väntar de unga förmågorna långsiktiga och intressanta perspektiv i sitt yrke hos Beckhoff.

För utbildning av de unga människorna satsar Beckhoff på ett bra samarbete med lokala högskolor. Därför investerar vi i den akademiska utbildningen av unga människor och stödjer sedan mer än tio år samarbetet med Fachhochschule Bielefeld genom att finansiera tre stiftelseprofessurer inom automatiseringstekniken vid campus Gütersloh. För att stärka medelstora företag stödjer Beckhoff Automation även stiftelseprofessuren ”Ledning i familjeföretag” vid universitetet i Bielefeld.

Ytterligare erbjuder vi både i Tyskland och i dotterbolag praktikplatser för att ge unga människor som inte utbildas direkt i vårt företag en inblick i vårt företag och utöver det in i den spännande världen av automatiseringstekniken.

Beckhoff i talangstiftelsens monter på EMO 2019
Beckhoff i talangstiftelsens monter på EMO 2019

Nätverk: engagemang långt utanför företagets gränser

Som globalt agerande företag utsätts Beckhoff för en bred variation av teknologiska och politiska förändringar som påverkar våra tekniker och vårt affärsmässiga agerande. Därför för vi en löpande dialog med politiska representanter, föreningar och organisationer. Vi tar upp deras initiativ och integrerar de i vårt agerande. Vår fokus ligger alltid på en för alla inblandade lyckad och målinriktad dialog.

Med inriktning att utveckla teknologier för samhällets bästa diskuterar vi om automatiseringstekniken, mikrosystemteknik, informations- och kommunikationsteknologi med hänsyn till framtidsteman hållbarhet, klimatskydd och energi samt hälsa, mobilitet och säkerhet. Viktiga för oss är även frågor med lokal anknytning och utbildnings- och personalpolitiken. I ett interdisciplinärt utbyte med föreningar och förbund såsom Acatech, Stifterverband, ZVEI, VDMA, VDI, VDE, IEC och IEEE utformar vi de teknologiska, samhällspolitiska, ekonomiska och vetenskapliga villkoren och driver fram innovationer.

En för erfarenhetsutbyte och forskningskooperationen viktig partner på plats i Ostwestfalen, området där det tyska huvudkontoret ligger, är toppklustret it’s owl. Vi stödjer även forskningsprojekt på högskolor och forskningsinrättningar. Ytterligare utformar vi gemensamt med förbund och stiftelser som Nachwuchsstiftung Maschinenbau på VDMAs utbildningsprojekt för en förbättrad utbildning av fackarbetare.

Genom vårt stöd får de unga i Mpanda Ndogo tillgång till utbildning och därmed till en bättre framtid.
Genom vårt stöd får de unga i Mpanda Ndogo tillgång till utbildning och därmed till en bättre framtid.

St. John Paul II Junior Seminary i Mpanda Ndogo, Tanzania

Tanzania är ett av de fattigaste länder på jorden. Just nu (2020) lever på en yta som är 2,6-gånger Tysklands yta en befolkning på 60 miljoner människor. Befolkningen växer snabbt och enligt FN´s uppskattningar kommer de 2050 att vara redan 138 miljoner. Just nu är 45 procent av tanzanierna yngre än 15 år. 70 procent av människorna lever på landet där mindre än 20 procent av hushållen har tillgång till elektricitet. Mer än 65 procent av befolkningen arbetar inom jordbruket. Enligt världsbankens kriterier räknas 25 procent av invånarna som fattiga eftersom de skall leva på mindre än 1,90 US-Dollar per dag.

Vi vill ge de unga i Tanzania tillgång till utbildning för en framgångsrik framtid. För det verkade även den från Verl härstammande Pater Walter Lükewille (1930–2015). Han var god vän med Elisabeth Beckhoff (1924–2013), som 1953 med sin man Arnold startade företaget Elektro Beckhoff. Efter mer än 45 år som missionär i Tanzania verkade han även efter sin återkomst till Tyskland för projekt i västra Tanzania. På initiativ av Elisabeth Beckhoff stödjer vi sedan 2005 några av dessa projekt inom stiftet Mpanda.

Ett exempel är byggnaden av internatet för pojkar St. John Paul II Junior Seminary, en katolsk gymnasieskola i Mpanda Ndogo, som sedan 2009 till största delen finansieras av Beckhoff. Efter skolans invigning 2014 hjälper vi med att bygga ut infrastrukturen så att den kan erbjuda 360 permanenta platser för elever och att skolpengen på motsvarande ca 3500,- kronor per elev och år kan bära skolans kostnader.

Närmare informationer om St. John Paul II Junior Seminary: Läs mer

I Lesotho verkar vi för att människorna på plats lär sig allt om jordbruket och djurhållning för att kunna försörja sig själva.
I Lesotho verkar vi för att människorna på plats lär sig allt om jordbruket och djurhållning för att kunna försörja sig själva.

Sociala projekt i Semonkong, Lesotho

Helt omsluten av Sydafrika ligger enklaven Lesotho. Det lilla landet i den afrikanska kontinentens söder har cirka 2 miljoner invånare och betecknas på grund av sitt höga läge även som ”himmelens kungarike”. I index för mänsklig utveckling intar Lesotho plats 164 av 189. Arbetslösheten är hög. De flesta människor är beroende på jordbruket för sin försörjning.

Därför stödjer vi i orten Semonkong i provinsen Maseru olika sociala projekt för att ge människorna på plats möjligheten till ett oberoende och innehållsrikt liv. De handlar konkret om ett vidareutveckla jordbruket. För det förmedlas invånarna i Semonkong jordbrukets viktigaste grunder. Gemensamt med volontärer arbetar de med vattenförsörjningen för fälten eller tillämpar nya metoder för utsäde och skörden. Därutöver hjälper veterinärservice att bevara byns nyttodjurens hälsa och ger viktiga tipps för djurens välbefinnande och hanteringen av kor, hästar, får, getter, åsnor och höns. Vi sponsrar byn med vaccin för djuren och betalar för veterinärbehandlingar.

Utöver det stödjer vi även det lokala barnhemmet och skolan i Semonkong där barn i olika åldrar går. Vårt stöd ger de båda inrättningarna möjligheten att försörja barnen med dagliga måltider samt införskaffa undervisningsmaterial och underhålla fastigheterna.

SC Verls första lag klarade 2020 uppflyttningen till den 3. ligan.
SC Verls första lag klarade 2020 uppflyttningen till den 3. ligan.

SC Verl

Verl och fotboll – har ett lika långt nära förflutet som Verl och automatiseringsteknologin. Sportclub Verl av 1924 e. V. kan blicka tillbaka på nästan etthundra års historia. Sedan början på 70-talet har familjen Beckhoff varit nära knuten till föreningen. SC Verls första lag har sedan 2008 spelat oavbrutet på semi-professionell nivå inom regionalliga väst. Under uppflyttningsmatcherna för säsongen 2020/21 lyckades Verls spelare att flyttas upp till 3. ligan.

Tillsammans med andra medelstora företag med lokal anknytning sponsrar även Beckhoff föreningen. Tack vare sina sponsorer kan SC Verl utöver den prestationsorienterade fotbollen även erbjuda ett brett utbud av sport för allmänheten. Både för föreningen och för sponsorerna är det viktigt att alla barn från regionen får möjligheten att spela fotboll. Från de minsta ända upp till A-ungdom finns både prestationsorienterad som fritidsfotboll för flickor och pojkar. På samma sätt finns bredvid det första laget även mindre prestationsorienterade vuxenlag. Tillsammans vill vi på detta sätt främja det vänskapliga samspelet och en sportslig inställning.

Och naturligtvis är familjen Beckhoff fotbollsentusiaster! Därför har Hans Beckhoff, Frederike Beckhoff, Johannes Beckhoff, Arno Beckhoff, Stefan Beckhoff, Thomas Beckhoff, Michael Beckhoff och Jan Beckhoff spelats fotboll i Verls förening vid olika tidpunkter på olika positioner och naturligtvis alla med stor talang (men olika resultat)!

Vid den årliga Beckhoff Cup tävlar vi även om det bästa laget bland 20 företagslag!

Närmare information om Sportclub Verl: Läs mer