Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ER8xxx | Zinc die-cast EtherCAT Box, special functions

ER8xxx | Special functions

ER8xxx | Special functions

8-channel
Signal
0/4…20 mA ER8309-1022
8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output