Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

IE6xxx | Extension Box, communication

IE6xxx | Communication

IE6xxx | Communication

Signal
Serial interface IE6002
serial interface, RS232
IE6012
serial interface, 0 ... 20 mA (TTY)
IE6022
serial interface, RS422/RS485