Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Beckhoff Automation Japan

Address and contact

Headquarters Japan
Beckhoff Automation K.K.
Nisseki Yokohama Building, 18th Floor
1-1-8 Sakuragicho, Naka-ku
2310062 Yokohama
Japan
+81 45 650-1612
info@beckhoff.co.jp

Plan route (Google Maps)
Detail view
Loading content ...

Subsidiaries and sales offices