Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Nagoya, Japan

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Nagoya
Beckhoff Automation K.K.
Global Gate, 23th Floor
4-60-12 Hiraike-cho, Nakamura-ku
4536123 Nagoya
Japan
+81 52 433-2256
info@beckhoff.co.jp

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung