LøsneFestLukk

Beckhoff Automation gruppen og Beckhoff familiegruppen

Den aller første virksomheten til Beckhoff Automation kan spores tilbake til året 1953. Dette året grunnla Arnold og Elisabeth Beckhoff (foreldrene til Hans Beckhoff) elektrobedriften Elektro Beckhoff i Bauernschaft Bornholte (i dag byen Verl (Tyskland)). Håndverkerbedriften og det tilhørende detaljhandelsforetaket ble utvidet med stor suksess, i 1980 hadde foretaket ca. 25 medarbeidere og var det største elektrohåndverks- og detaljhandelsforetaket i Verl.

I 1980 ble firmaets grunnlegger alvorlig syk og avled året etter, bare 56 år gammel. Elisabeth Beckhoff ga firmaet videre til deres fire barn Hans, Arno, Marlies og Michael, som alle, til tross for sin unge alder (16–26 år) allerede jobbet i foretaket. Foretaket ble ført videre i fellesskap som Elektro Beckhoff GmbH. De fire søsknene utviklet i tillegg med suksess de aktuelle forretningsområdene under felles firmatak.

Hans Beckhoff begynte innenfor rammen av foreldrenes elektrohåndverksbedrift med byggingen av koblingsskap og utviklingen av mikroprosessorbaserte industrielektronikken. De første kundene ble funnet i det lokale industriområdet, likevel skjedde en overregional utbredelse og spesialisering på styringer for maskinbygg på området vindus- og trebearbeidingsmaskiner. Fra denne enkle begynnelsen utviklet Beckhoff-Automation-gruppen med Beckhoff Automation GmbH & Co. KG seg som sentralt operativt foretak. I dag, mer enn fire årtier senere, har Beckhoff Automation-gruppen 5000 medarbeidere i mer enn 40 foretak over hele verden, og oppnådde en omsetning på 1,182 mrd. € i forretningsåret 2021.

Arno Beckhoff ekspanderte elektrohåndverksområdet og har i dag mer enn 940 elektrikere ved 11 avdelinger. Dette foretaksområdet har i dag det tradisjonelle navnet Elektro Beckhoff GmbH og realiserer elektrotekniske anlegg for industri, boligbygg, sykehus, hoteller og offentlige innretninger. Enten det dreier seg om byggautomatisering, datanettverksteknologi, fotovoltaikk, brannvarslingsanlegg eller koblingsanleggsbygg: I dag hører Elektro Beckhoff til blant de største elektrohåndverksforetakene i Tyskland.

Marlies Hillen (f. Beckhoff) og Michael Beckhoff videreutviklet elektrohandelsforretningen. I dag tilbyr de med sitt foretak Beckhoff Technik und Design GmbH ved to anlegg (Verl og Bielefeld) med ca. 75 medarbeidere alt som navnet til foretaket lover: Teknikk som begeistrer og er nyttig, design som overrasker, er vakker og gir glede! Parallelt med handelen med konsumentartikler tilbyr foretaket med sine prosjektavdelinger for profesjonell lysplanlegging og medieengineering dyp fag-knowhow for prosjekter fra områdene bolighus, industri og funksjonsbygninger. Beckhoff Technik und Design hører i dag til blant de største familieledede elektrodetaljhandelsforetakene i Tyskland.

I år 2005 hadde de tre enkelte forretningsområdene vokst til en slik størrelse at de fire søsknene besluttet seg for å separere forretningsområdene i enkelte, juridisk selvstendige foretak. For å opprettholde familietilknytningen er likevel alle familiegrener deltakere med mindretallsdeltakelse videre i de aktuelt andre søskenforetakene. For søsknene Beckhoff og deres etterfølgere i neste generasjon er familiesamholdet en stor verdi. Derfor anser alle de tre "elektriske Beckhoff-foretakene" å tilhøre Beckhoff familiegruppen.

Beckhoff Automation gruppen

Beckhoff Automation gruppen omfatter de operative foretakene til Beckhoff-Automation-aktivitetene. Hertil hører blant annet:

 • Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Verl, 100%): sentralt operativt foretak i Beckhoff-Automation-gruppen
 • Beckhoff Automation, internasjonalt salgsforetak (internasjonalt, 100 %): aktiv i 39 land utenfor Tyskland
 • Smyczek GmbH (Verl, 100%): EMS-produksjon for Beckhoff-produkter og eksterne kunder
 • Fertig Motors GmbH (Marktheidenfeld, 90%): Motorproduksjon for Beckhoff og eksterne kunder
 • Schirmer Maschinen GmbH (Verl, 100%): Ledende kunde hos Beckhoff siden 1980
 • ADL Embedded Solutions GmbH (Siegen, 100%): Salg for Embedded-PC-applikasjoner
 • f&t Software GmbH (Paderborn, 100%): ERP-tjeneste for Beckhoff og eksterne kunder

Årsomsetningen angitt av Beckhoff Automation er den konsoliderte årsomsetningen til Beckhoff-Automation-gruppen.

Foretaket til Beckhoff-Automation-gruppen

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG er det sentrale operative selskapet i Beckhoff Automation-konsernet. Bortimot alle Beckhoff-produkter verden over utvikles, produseres og leveres til kunden av Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. På grunnlag av datamaskinbasert styringsteknologi med uhyre høy ytelse tilbyr Beckhoff omfattende produktprogrammer innenfor IPC, I/O, motor og drivverk, styringsprogramvare, automatisering uten kontrolltavle og maskinvare for industriell bildebehandling. Det er særlig innen programvarebasert automatisering at selskapet anses som teknologisk markedsleder og tilbyr et bredt, omfattende spekter av anvendt teknologi som spenner fra industriell kommunikasjon, PLS og motion til bildebehandling og kunstig intelligens.

2600 medarbeidere jobber i kjerneforetaket til Beckhoff Automation gruppen, derav er mer enn 600 utviklere og produktsjefer som arbeider på nye produkter og konsepter. Bygget på denne kunnskaps- og erfaringsbasen kunne Beckhoff i løpet av sin 41-årige firmahistorie i tillegg til mange evolusjonære fremskritt også innføre betydningsfulle, revolusjonære konsepter med suksess i automatiseringsteknologien. For å nevne noen eksempler:

 • PC-Control: PC-basert styringsteknologi
 • Busskoblings-I/O: Industriell I/O i seriekoblingsformat
 • EtherCAT: enkel, ultra hurtig, tidsbestemt , Ethernet-basert industriell kommunikasjon
 • TwinSAFE: Sikker kommunikasjon i ikke sikre omgivelser.
 • Kontrollpanel: IPC og display i "fra helfrest" aluminiumshus.
 • OCT-drivverksteknologi: One Cable Technology, integrasjon av kraft og tilbakemelding i en motorkabel
 • XTS: eXtended Transportation System, høydynamisk, lineært Multi-Mover-drivsystem
 • XPlanar: svevende, berøringsfritt Multi-Mover-2-D-drivsystem
 • MX-System: automatisering uten kontrolltavle
 • Vision: maskinvare for industriell bildebehandling

Beckhoff Automation står for teknologi og ansvar. Foretaket driver automatiseringsteknologien fremover for kundens suksess og for selskapets vel. Grunnlag for dette er et tillitsfullt, langsiktig samarbeid med alle kunder. Foretaket er sikker på at fremdriften i teknologi kun kan oppnås sammen med kundene!

Smyczek GmbH

Smyczek GmbH ble grunnlagt i 1985 av Roland og Beate Smyczek som EMS-tjenesteforetak (Electronic Manufacturing Services); Beckhoff har vært kunde av Smyczek siden 1990. I 2009 ble Smyczek 100 prosent medlem av Beckhoff-Automation-gruppen.

Den totale primære produksjonen (utrustning av lederplater) blir produsert av Smyczek for Beckhoff. En moderne maskinpark på 21.000 m² fabrikkflate med 27 SMD-produksjonslinjer og diverse THT-linjer, omfangsrike inspeksjonsanlegg samt mer enn 585 medarbeider gjør det mulig med en ytterst rasjonell produksjon med høy kvalitet. Smyczek investerer hvert år systematisk i nye, forbedrede produksjonsanlegg for å optimere kvalitet og produktivitet videre. Den dype integrasjonen fra Smyczek i Beckhoffs verdiskapningskjede gjør det mulig med en optimal avstemning mellom produksjon og utvikling samt en høy fleksibilitet, slik at alle kundeetterspørsler kan oppfylles.

I tillegg til Beckhoff arbeider Smyczek også for mange langårige "eksterne" industrikunder. På dette området blir i tillegg til plateutrustningen ogås apparatmontering og -testing tilbudt.

Med Smyczek har Beckhoff den primære produksjonen internt og kan tilby sine kunder høyeste kvalitetsstandard.

Få mer informasjon

Fertig Motors GmbH

Fertig Motors GmbH i underfrankoniske Marktheidenfeld ble grunnlagt i 2010 som Joint Venture med Beckhoff Automation (90 %) og Erwin Fertig (10 %). Fertig Motors er en spesialist for utvikling og produksjon av elektromagnetiske drivsystemer. Med aktuelt over 169 medarbeider blir rotatoriske servomotorer, lineærmotorer, tubulærmotorer, elektroaktorer og kundespesifikke drivsystemer utviklet og produsert. Nesten alle Beckhoff-motorer blir produsert hos Fertig Motors.

Foretaket bærer navnet til Erwin Fertig, en kjent foretaker og teknolog på området automatiserings- og drivverksteknologi. Erwin Fertig og Hans Beckhoff grunnla foretaket sammen for å utvikle ledende drivverksteknologi.

Innretningen på innovasjon og teknisk toppytelse, kvalitet og kostnadseffektivitet driver begge foretakerne og foretaket fremover. Den tette koblingen mellom Beckhoff-utviklingen på området programvarebasert styringsteknologi og her spesielt Motion-algoritmikk med Fertig-knowhow i magnetfeltfysikk gjør det mulig med optimering av standard-drivprinsipper og oppfinnelsen av nye drivprinsipper med stor kundenytte.

Fertig Motors utvikler og produserer for Beckhoff Automation og for ytterligere eksterne kunder. Med Fertig Motors står topp-knowhow innen drivteknologi til disposisjon i den underfrankoniske motordalen.

Få mer informasjon

Schirmer Maschinen GmbH

Schirmer Maschinen GmbH har vært medlem av Beckhoff-Automation-gruppen siden 2016. Foretaket utvikler og produserer ved anlegget i Verl med mer enn 227 medarbeidere bearbeidingssentre for plast- og aluminiumprofiler. Maskinene og anleggene er utformet fullstendig for en høyautomatisert, fullstendig profilbearbeiding og gjør det mulig med "Stykktall-1-produksjon i optimert sammenfattede produksjonspartier". Schirmer hører med sine komplekse anlegg verden over til blant markedslederne på området vindus- og profilbearbeidingsmaskiner.

Schirmer Maschinen og Beckhoff Automation er med en 41-års felles historie tett forbundet med hverandre. Schirmer Maschinenbau ble grunnlagt av Thorsten Schirmer i Sennestadt i 1979.

Beckhoff Automation ble startet i 1980, altså ett år senere, grunnlagt av Hans Beckhoff. De to unge oppstartsforetakerne ble kjent med hverandre ved en tilfeldighet og besluttet å samarbeide. Tidlig i 1981 leverte Beckhoff den første maskinstyringen til Schirmer, siden den gang har Beckhoff vært den eksterne elektro-/elektronikk-/programvareavdelingen til Schirmer Maschinen GmbH. Det tette samarbeidet som oppsto fra maskinbygg og styringsteknologi var og er grunnlaget for firmasuksessen på begge sider.

Beckhoff Automation har gjennom samarbeidet med Schirmer tidlig realisert komplekse styringskrav (mangeakslede maskiner, integrasjon av CNC og standard akselfunksjoner, høyt antall I/O-komponenter, hurtige reaksjonstider, deleforfølgelse, stykktal-1-produksjon med dynamiske verktøyjusteringer, datakobling på IT, ...). Disse egenskapene ble til grunnlag for den generelle Beckhoff-styringsteknologien og kunne overføres til mange andre bransjer. Utover dette var Schirmer i Beckhoffs første tiår også firmaets største kunde.

I 2016 fikk Beckhoff en mulighet til å overta Schirmer Maschinen. Etter dette ble samarbeidet igjen intensivert. Beckhoff ser Schirmer som gruppeintern ledekunde, og sammen med denne realiseres og testes nye automasjonsteknologier i tett samarbeid.

Schirmer Maschinenbau og Beckhoff Automation – en 41-års felles suksesshistorie.

Få mer informasjon

ADL Embedded Solutions GmbH

ADL Embedded Solutions GmbH (Siegen) ble grunnlagt i 2010 og har siden 2019 vært et 100-prosents datterselskap for Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Foretaket har sitt hovedkontor i Siegen (Nordrhein-Westfalen, Tyskland) og er spesialist for fleksible, robuste og pålitelige Embedded-Computer-systemer. De ofte kundespesifikke brukstilfeller blir analysert av ADL-ingeniører sammen med kunden, og det utarbeides løsninger i fellesskap.

Nesten alle ADL-prosjekter er basert på produkter som er utviklet og produsert av Beckhoff. Det tette samarbeidet mellom ADL og Beckhoffs utviklings- og produksjonsavdelinger gjør det mulig med optimerte løsninger for de spesielle Embedded-bruksområdene. Spesielle utfordringer som hastighet, størrelse, temperaturområde, strømforbruk, robusthet, utbyggingsevne og mye mer kan dermed håndteres. ADL-Embedded-Solutions-produkter støtter brukeren ved utvikling av nye produkter for Embedded-bransjen!

Få mer informasjon

f&t Software GmbH

f&t Software GmbH ble grunnlagt i 1991 og har siden 2019 vært et 100-prosents datterselskap for Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Foretaket har sitt hovedkontor i Paderborn (Nordrhein-Westfalen, Tyskland) og er spesialist for vareøkonomisystemer. Som grunnlag for mange kundespesifikke bruksområder ble programvaren "MANAGER SQL" utviklet. Denne gjør det mulig med skalerbare og lett-tilpasselige løsninger for mange brukstilfeller med sine slanke systemkomponentkasser. "MANAGER SQL" har vært i bruk hos Beckhoff Automation i nesten 20 år; hele Beckhoff-produksjonen blir dermed styrt og kontrollert på optimal måte. Ikke bare Beckhoff bruker den ytelseskraftige programvaren, men også i mange andre industribedrifter sørger "MANAGER SQL" for et problemfritt forløp.

Utover dette har f&t Software også tilbudt systemadministrasjon for små og mellomstore datasystemer på pålitelig måte i mange år. Mange kunder setter pris på og bruker f&t Softwares disponible knowhow på området IT-maskinvare, nettverksteknologi og applikasjonsprogramvare.

Få mer informasjon

Foretak i Beckhoff familiegruppen

Elektro Beckhoff GmbH

Foretaket Elektro Beckhoff ledes av Arno Beckhoff og sønnen Stefan Beckhoff i andre og tredje generasjon og realiserer elektrotekniske anlegg for industri, boligbygg, sykehus, hoteller og offentlige innretninger. Fra bygningsautomatisering over datanettverksteknologi, fotovoltaikk og brannvarslingsanlegg til koblingsanleggsbygg tilbyr Elektro Beckhoff intelligente komplettløsninger fra ett sted. Med 12 anlegg og over 940 medarbeidere er Elektro Beckhoff en av de største familieledede bygningsteknologi- og elektroinstallasjonsbedriftene i Tyskland.

Få mer informasjon

Beckhoff Technik und Design GmbH

Faghandelsforetakene Beckhoff Technik und Design GmbH under ledelse av Marlies Hillen og Michael Beckhoff selger høykvalitets TV-, audio- og hjemmekinoteknologi, lamper, tilbehør til hjemmet og husholdningsapparater. I tillegg tilbyr Beckhoff Technik & Design omfattende knowhow, rådgivning, montering og service på områdene husstyring, lysplanlegging samt lyd- og medieteknologi. Med to anlegg i Verl og Bielefeld samt ca. 75 medarbeidere tilbyr foretaket kundene sine individuelle løsninger og konsepter, som forbinder teknologi og design på en intelligent måte.

Få mer informasjon