LossaFästStäng

Forskning och utveckling: ”Beckhoff-labs”

Beckhoff investerar 80 miljoner euro i forskning om nya automations principer och utveckling av nya produkter varje år. Mer än 450 utvecklare arbetar i specialiserade arbetsgrupper med automationsteknikens alla delområden. Via en central produkt- och teknikledning specificeras de teknologiska och tekniska principerna för att alla resultat av de enskilda utvecklingarna skall kunna sammanfogas till en omfattande automationsarkitektur.

Djupgående förståelse av teknologier och tekniker är en av grunderna för utvecklingen hos Beckhoff men även det intensiva samarbetet med användarna och kunderna ger avgörande impulser. Det som utmärker Beckhoff är att vi har egna specialister från de tekniska grunderna ända till den praktiska tillämpningen: till exempel inom området för PC-baserad styrteknik för Intel-CPU:s och Chipset, för BIOS-applicering, för PC-konstruktionen, för operativsystem, för realtidsutbyggnaden av operativsystem, för grundautomatiseringsalgoritmer som SPS och Motion och slutligen för tillämpningen, för till exempel området formgjutningsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, styrning av vindkraftverk, fastighetsautomatiseringen osv. Den kunskapskedjan har grundläggande betydelse för utvecklingen av anpassade innovationer i praktiken och naturligtvis avgörande för ett lyckat samarbete med våra kunder!

44 års utvecklingsarbete har gett upphov till ett flertal enormt betydelsefulla koncept och produkter. Beckhoffs forsknings- och utvecklingsavdelningar har skapat idéer som har förändrat automationsvärlden för alltid:

  • PC-baserad styrteknikfilosofi, som länkar samman de bästa sidorna av IT-tekniken och automationstekniken,
  • Busklämmor som revolutionerande nytt apparatformat för fältbusstekniken,
  • TwinCAT som referens för den programvarubaserade styrningstekniken,
  • EtherCAT som världsstandard för den industriella kommunikationen,
  • TwinSAFE som programvarubaserad safety-arkitektur,
  • XTS som nyskapande Multi-Mover-linjärsystem,
  • XPlanar som revolutionerande Multi-Mover-drivsystem.
  • MX-System som manöverskåpsfri automatisering.
  • Vision som hårdvara för industriell bildbearbetning

Beckhoff-Labs växer ständigt; nya medarbetare som brinner för spjutspetsteknik är alltid välkomna: se karriärmöjligheterna här!

Beckhoffs forsknings- och utvecklingsavdelningar sträcker sig över flera inriktningar och som i sin tur är indelade i olika arbetsgrupper för specifika teman.