LøsneFestLukk

Forskning og utvikling: "Beckhoff-labs"

Beckhoff investerer 80 millioner euro i forskning på nye automatiseringsprinsipper og utvikling av nye produkter hvert år. Over 450 utviklere engasjerer seg i spesialiserte arbeidsgrupper med alle delområder innenfor automatiseringsteknologi. Via en sentral produkt- og teknologiadministrasjon blir de tekniske retningslinjene gitt, slik at resultatene for alle de enkelte utviklingene sammenføres til en omfattende automatiseringsarkitektur.

Dyp teknologikunnskap er et av grunnlagene for utviklingen hos Beckhoff, men også det intensive samarbeidet med brukere og kunder gir vesentlige impulser. Det som er spesielt for Beckhoff, er at spesialistene vanligvis er interne og står til disposisjon, fra de teknologiske grunnlagene til bruk i praksis: For eksempel på området PC-kontrollteknologi for Inter-CPU-er og chipsett, for BIOS-tilpasning, for PC-konstruksjon, for operativsystemer, for sanntidsutvidelse av operativsystemer, for grunnleggende automatiseringsalgoritmer som PLC eller Motion og til slutt for bruk, for eksempel på området fiskeoppdrettsanlegg, offshoreindustrien, styringen av vindkraftverk, byggautomasjon osv. Denne kunnskapkjeden er avgjørende for utviklingen av praksisriktige innovasjoner og naturligvis vesentlig for det vellykkede samarbeidet med våre kunder!

44 år med utviklingsarbeid har gitt opphav til en rekke svært betydningsfulle konsepter og produkter. Beckhoffs forsknings- og utviklingsavdelinger har skapt ideer som har endret automatiseringsverdenen for alltid:

  • PC basert kontroll filosofi som forener de beste sidene av IT-teknologi og automatiseringsteknologi.
  • Busskoblinger som revolusjonært, nytt apparatformat for feltbussteknologien.
  • TwinCAT som referansen for programvarebasert styringsteknologi.
  • EtherCAT som verdensstandard for den industrielle kommunikasjon.
  • TwinSAFE som programvarebasert sikkerhetsarkitektur.
  • XTS som innoverende Multi-Mover-lineærsystemer.
  • XPlanar som revolusjonært, svevende Multi-Mover-drivsystem.
  • MX-System som automatisering uten kontrolltavle.
  • Vision som maskinvare for industriell bildebehandling.

Beckhoff-labs vokser stadig: nye medarbeidere som har det moro og gleder seg over Leading-Edge-teknologi, er hjertelig velkomne: Ta en tur innom vårt karriereområde!

Beckhoffs forsknings- og utviklingsavdelinger omfatter flere basisfagretninger, som på sin side igjen er inndelt i enkelte arbeidsgrupper for spesifikke fagtemaer.