Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Zhengzhou, China

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Zhengzhou
Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Room 605, Building B, Henan Information Plaza
No. 229, Jinshui Road, Jinshui District
Zhengzhou, 450000
China
+86 371 6173 2582
zhengzhou@beckhoff.com.cn

Technical Support
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn
Service
Jing’an District
Floor 2, Lane 171, Jiangchang San Road
Shanghai, 200436
China
+86 21 6250 7207-862
service@beckhoff.com.cn
đang tải nội dung