LossaFästStäng

TR3030sv | TwinCAT 3 – Grunderna

Kursen ger en introduktion till hur man programmerar ett system med TwinCAT 3.
Max antal deltagare per tillfälle: Sex personer
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande programmering, datorer och nätverk

Innehåll

 • Översikt av TwinCAT
 • Programmering:
  • Program och tasks
  • Funktioner och funktionsblock
  • De olika programmeringsspråken med fokus på strukturerad text
  • Variabler och datatyper
 • Hantering av bibliotek
 • Filer, mappar och arkiv
 • Routes och ADS
 • En kort introduktion till det inbyggda HMI:et
 • En kort introduktion till EtherCAT
 • En kort introduktion till Scope

Beställningsuppgifter
TwinCAT 3 – Grunderna
Beställningsnummer
TR3030sv
Kurslängd
Tre dagar
Pris
7000 kronor