Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Montreal, Canada

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Montreal
Beckhoff Automation Ltd.
3055 boul. St-Martin Ouest, Suite 630
Laval QC H7T 0J3
Canada
+1 514-922-3282

Lộ trình (bản đồ Google)
Customer Service and Order Processing
+1 226-765-7700
orders@beckhoff.ca
đang tải nội dung