LossaFästStäng

Produkter via Service

På grund av en genomtänkt lagerhållning av komponenter kan Beckhoff för hela produktsortimentet garantera en genomgående tillgänglighet under lång tid. Våra produkter utmärker sig genom långa livscykler och kompletteras resp. ersätts vid behov i god tid och endast av bättre produkter, den senaste teknologin. Ibland händer det ändå att produkter måste tas ur sortimentet på grund av ändrade marknadsbehov eller om det sker ett teknologiskifte. Vi informerar dig i god tid om detta via vår Product Life Cycle Management.

Beckhoff tar sitt ansvar även efter utfasningen av en produkt och erbjuder via våra serviceavdelningar över hela världen utbytesenheter, reservdelar samt reparationstjänster på produkter som inte längre tillverkas. Det kan därför fortfarande finnas reservdelar för industri-PC tillgängliga och reparationer möjliga trots att de togs ur produktion ca. 15 år sedan.

Varje produkt hos Beckhoff har en status som visar produktens tillgänglighet. Inför en kommande borttagning av en serietillverkad produkt informeras kunderna genom statusen ”Not recommended for new projects” respektive ”Last time buy“. För produkter med statusen ”Service“ erbjuder vi våra kunder möjligheten att kontakta Beckhoff Service för reservdelar och reparationer.

Vi hjälper er även gärna att hitta passande efterföljare eller alternativa lösningar.

Detaljerad information om utfasade produkter och deras vidare tillgänglighet finns på sidorna nedan, sorterade efter respektive produktområden. För kundspecifika produkter och produkter som upphört före 2005 kan produktlistan vara ofullständig. Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor kring dessa.

Våra kontaktuppgifter finns här.

IPC service products

IPC service products

I/O service products

I/O service products

Motion service products

Motion service products