Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Dịch vụ sản phẩm

Nhờ có một kho linh kiện được đầu tư kỹ lưỡng, Beckhoff có thể đảm bảo tính khả dụng lâu dài liên tục trên toàn bộ dòng sản phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi được đặc trưng bởi vòng đời dài và được bổ sung hoặc thay thế kịp thời khi cần thiết và chỉ những sản phẩm phụ có hiệu suất cao hơn và công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, việc ngừng sản xuất đôi khi là cần thiết do các tình hình thị trường hoặc công nghệ. Chúng tôi thông báo cho bạn về điều này trong thời gian thích hợp thông qua Quản lý vòng đời sản phẩm của chúng tôi

Beckhoff nhận thức được trách nhiệm sản phẩm của mình ngay cả khi đã ngừng sản xuất. Tất nhiên, chúng tôi vẫn cung cấp cho bạn các thiết bị thay thế, phụ tùng thay thế và dịch vụ sửa chữa trong các bộ phận dịch vụ toàn cầu của chúng tôi ngay cả sau khi ngừng sản phẩm. Ví dụ, các phụ tùng thay thế và sửa chữa vẫn có sẵn ngày nay đối với PC Công nghiệp đã ngừng sản xuất cách đây hơn 15 năm.

Tính sẵn có của mỗi sản phẩm Beckhoff được đánh dấu rõ ràng bằng tình trạng sản phẩm của nó. Sau tình trạng sẵn có thường xuyên (giao hàng loạt), khách hàng được thông báo về việc ngừng sản xuất sắp tới với trạng thái sản phẩm tương ứng là “Giao hàng loạt (không khuyến khích cho các dự án mới)” hoặc “Lần mua cuối cùng”. Trong trường hợp sản phẩm có trạng thái sản phẩm là "Giai đoạn bảo dưỡng", chúng tôi cho phép bạn liên hệ với Dịch vụ Beckhoff để thay thế hoặc sửa chữa.

Chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn cho bạn về các sản phẩm kế thừa phù hợp hoặc các giải pháp thay thế.

Thông tin cụ thể về các sản phẩm đã ngừng sản xuất có thể được tìm thấy trên các trang sau, được sắp xếp theo lĩnh vực sản phẩm tương ứng của chúng tôi. Danh sách sản phẩm có thể không đầy đủ đối với các sản phẩm dành riêng cho khách hàng hoặc các sản phẩm đã ngừng sản xuất trước năm 2005. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong những trường hợp như vậy.

Chi tiết liên hệ của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

IPC service products

IPC service products

I/O service products

I/O service products

Motion service products

Motion service products