LøsneFestLukk

Serviceprodukter

Takket være et gjennomtenkt forråd av komponenter kan Beckhoff garantere en gjennomgående langsiktig tilgjengelighet for hele sortimentsbredden. Våre produkter utmerker seg gjennom lange levetider og blir ved behov komplettert eller avløst med mer ytelseskraftige produkter og nyeste teknologi. Likevel er det av og til nødvendig å avslutte produksjonen av visse produkter på grunn av markedssituasjoner eller teknologi. Innenfor rammen av produktets livssyklusadministrasjon informerer vi det om dette i god tid.

Beckhoff er bevisst vedrørende sitt produktansvar også etter at en produksjon er avsluttet. Selvfølgelig tilbyr vi deg utvekslingsenheter, reservedeler og reparasjonsytelser i våre verdensomspennende serviceavdelinger også etter at produksjonen av et produkt er avsluttet. Dermed er det for eksempel fortsatt i dag mulig å få reservedeler for samt å reparere industri-PC-er som ble tatt ut av produksjon for mer enn 15 år siden.

Ethvert Beckhoff-produkt er på grunn av sin produktstatus entydig merket når det gjelder tilgjengelighet. Etter vanlig tilgjengelighet (serielevering) blir kunder informert med produktstatusen "Serielevering (ikke anbefalt for nye prosjekter)" eller "Last Time Buy" om en forestående opphørende produktproduksjon. Ved produkter med produktstatusen "Servicefase" tilbyr vi deg muligheten til å kontakte Beckhoff-servicen for reservedeler eller reparasjoner.

Vi gir gjerne råd også når det gjelder passende etterfølgende produkter eller alternative løsninger.

Konkret informasjon om utløpte produkter finner du på de følgende sidene, sortert etter våre aktuelle produktområder. Når det gjelder kundespesifikke produkter eller produkter som utgikk før 2005, kan produktopplistingen være ufullstendig. Ta gjerne kontakt med oss også ved spørsmål i disse tilfellene.

Våre kontaktopplysninger finner du her.

IPC service products

IPC service products

I/O service products

I/O service products

Motion service products

Motion service products