Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Công cụ tải xuống

Công cụ tìm kiếm tải xuống của chúng tôi chứa tất cả các tệp mà chúng tôi cung cấp cho bạn để tải xuống: từ các báo cáo ứng dụng và tài liệu kỹ thuật đến tệp cấu hình.

Các bản tải xuống có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các danh mục và tài liệu quảng cáo của chúng tôi ở dạng in. Vui lòng sử dụng mẫu đơn đặt hàng trực tuyến của chúng tôi để nêu rõ yêu cầu của bạn.

Ghi Chú Ứng Dụng

Ghi Chú Ứng Dụng

Ghi chú ứng dụng chứa các ví dụ ứng dụng cho các sản phẩm của chúng tôi

Trang Dữ Liệu

Trang Dữ Liệu

Chúng tôi cung cấp cho bạn bảng dữ liệu PDF cho các sản phẩm phụ kiện của chúng tôi như cáp, đường dây, đầu nối, v.v.

Phương Tiện Thông Tin

Phương Tiện Thông Tin

Beckhoff cung cấp rất nhiều phương tiện thông tin, có thể được tải xuống dưới dạng tệp PDF

Tệp Cấu Hình

Tệp Cấu Hình

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các tệp cấu hình thích hợp cho các hệ thống thanh truyền khác nhau ở các định dạng tệp khác nhau, chẳng hạn như tệp EDS hoặc GSE.

Macros

Macros

Tại đây bạn có thể tải xuống macro được cung cấp điện tử, ví dụ: macro EPLAN-P8

Sản phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường

Sản phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin khách hàng về các quy định REACH và truyền thông thông tin về các chất độc hại và dấu hiệu.

Phần Mềm và Công Cụ

Phần Mềm và Công Cụ

Trái tim của hệ thống điều khiển dựa trên máy tính là các giải pháp phần mềm của Beckhoff; đặc biệt là phần mềm điều khiển TwinCAT mở

Tài Liệu Kỹ Thuật

Tài Liệu Kỹ Thuật

Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể có được tất cả các tài liệu quan trọng ở đây và có thể chép thông tin sản phẩm một cách chi tiết.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kích thước của các thành phần Beckhoff có thể được tải xuống ở đây ở các định dạng tệp khác nhau, chẳng hạn như các tệp DXF, STP hoặc PDF.

Giấy chứng nhận, phê duyệt

Giấy chứng nhận, phê duyệt

Bạn có thể tìm thấy các tài liệu PDF tương ứng cho các sản phẩm của Beckhoff tại đây, ví dụ: giấy chứng nhận sản phẩm có sẵn hoặc phê duyệt theo ATEX và IECEx.